Kirjat

  • Joutsenvirta, Maria & Salonen, Arto O. (2020) Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books.
  • Joutsenvirta, Maria, Hirvilammi, Tuuli, Ulvila, Marko & Wilén, Kristoffer (2016) Talous kasvun jälkeen. Helsinki: Gaudeamus.
  • Borg, Pekka & Joutsenvirta, Maria (2015) Maapallo ja me: Luonnonvarat ja kasvun rajat. Helsinki: Docendo.

Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa (2020, Basam Books) Kirjoittajat Maria Joutsenvirta & Arto O. Salonen, kuvittaja: valokuvaaja Ari Jaaksi.

Sivistys vaurautena -teos luo uutta edistyskertomusta. Emme ennusta tulevaa, vaan muotoilemme mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Hyvän jatkuminen on mahdollista koettelemalla rohkealla, mutta lempeällä otteella niitä oletuksia, joiden varaan elämämme on rakentunut. Ymmärrys siitä, mitä sivistys ja vauraus pohjimmiltaan ovat, muuttuu Suomen kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa. Tarkkanäköinen voi nähdä ympärillään viitteitä uuden aikakauden sarastuksesta.

Teoksessa kannustetaan ryhtymään hyvän tulevaisuuden tekijäksi. Se on mahdollista kurkottamalla uteliaasti kohti orastavaa uutta pitäen samalla kiinni siitä, mikä on luovuttamatonta. Tulevaisuuden tekijäksi tullaan paitsi järjen myös tunteiden ja intuition kautta. Siksi teos tarjoaa ikkunan sivistykseen, vaurauteen ja edistykseen taiteen tukemana.


Talous kasvun jälkeen (2016, Gaudeamus) Kirjoittajat: Maria Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila & Kristoffer Wilén

“Aikamme vakavien ongelmien vuoksi on välttämätöntä alkaa tunnistaa ero talouden ja kasvutalouden välillä. Ero auttaa näkemään, että nimenomaan kasvutalous on kiihdyttämässä ilmastonmuutosta ja heikentämässä ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä – ei talous sinänsä.”

”Uudessa taloudessa ihmisillä on mahdollisuus ottaa oma ajankäyttö haltuun, luoda uusia taitoja, investoida ihmisiin, elää säästeliäämmin ja tehdä enemmän itse ja yhdessä muiden kanssa. Kun tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä uudistetaan ydin- ja paikallistalouksia vahvistavasti, uudentyyppisiä markkinoita ja pienyrityksiä syntyy.”

Puhe kasvun jälkeiseen aikakauteen siirtymisestä on lisääntynyt, mutta hyvinvoinnin järjestäminen tällaisessa taloudessa on vielä hahmottelematta.

Talous kasvun jälkeen kertoo, miten ja miksi kasvuajattelusta kannattaa siirtyä ekologisesti kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen talouteen. Kirja haastaa talouskasvuun perustuvan hyvinvointimallin ja tuo esiin laajan näkökulman talouteen sekä uusimpia ratkaisuehdotuksia aikamme ongelmiin, kuten työn järjestämiseen, rahajärjestelmän sääntelyyn ja energiantuotantoon. Nykyisistä ajattelutavoista vapautuminen on kirjoittajien mukaan paitsi mahdollista myös hyvinvointia edistävää.

Teos esittää, että taloutemme voi perustua myös vaihtoehtoiselle mallille, jossa toimeentuloa luodaan paikallisemmin ja kestävällä tavalla.

Teos on hyödyllistä luettavaa niille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kestäviä ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan järjestämiselle ja haluavat tutustua vallitsevien ajatusmallien vaihtoehtoihin. Se on toivoa luova tarina orastavasta kasvuttomasta taloudesta, joka on täynnä mahdollisuuksia nykyistä parempaan elämään.

Teos Gaudeamuksen sivuilla. Kirjan sisällysluettelo.


Maapallo ja me: Luonnonvarat ja kasvun rajat (2015, Docendo) Kirjoittajat: Pekka Borg & Maria Joutsenvirta

Teos on kokonaisvaltainen ja globaali ekologis-taloudellinen katsaus maapallon luonnonvarojen käyttöön. Sen perusviesti kuuluu: on pyrittävä ehkäisemään mahdollinen ilmasto- ja ekokatastrofi kaikin keinoin ja puututtava ilmastonmuutoksen todennäköisimpään syyhyn, kasvihuonekaasujen päästöihin.

Kirjassa teemaa kommentoivat myös ministeri Elisabeth Rehn, arkkipiispa Kari Mäkinen, akatemiaprofessori Ilkka Hanski, maajohtaja Sini Harkki, professori Peter Lund, KTT Paavo Järvensivu, DI Olli Borg ja dosentti Antti Kasvio.

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: