Sivistyminen vaatii hidastamista

Ihminen on sidoksissa ei-inhimilliseen, ja sivistyksen uusi tehtävä on luontosuhteen korjaaminen. Muutoksella on kiire, mutta tulevaisuus luodaan hidastamalla. Jos minulta pyydettäisiin yksi neuvo yhteiskuntamme sivistyksen lisäämiseksi, toteaisin ”hidastakaa hyvät aikuiset”. Tässä jutussa kerron miksi. Elämme nopeatempoisessa, teknologiavetoisessa ja yksilökeskeisessä kulttuurissa. Yhteiskuntamme rakenteet tukevat materiaalista vaurastumista ja muista irrallaan pärjäämistä. Toimintaa värittää jatkuva uuden hamuaminen ja keinotekoistenJatka lukemista ”Sivistyminen vaatii hidastamista”

Uudistavan oppimisen haaste

Elämme hyvin kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Jos pyritään ratkaisemaan kerrallaan vain yhtä ongelmaa, ratkaisut voivat pahentaa jotakin toista ongelmaa. Tarvitaan alat ylittävää yhteistyötä, mutta myös uudenlaista tapaa oppia, luoda uutta ja löytää uusia mahdollisuuksia (resilienssi eli muutoskyvykkyys). Organisaatioissa pitäisi arvostaa yhdessä oppimista enemmän kuin yksilöiden jo kerryttämää asiantuntemusta. Systeemitason ratkaisuja löytyy,Jatka lukemista ”Uudistavan oppimisen haaste”

Mitä sivistys on vuonna 2020?

Kun maapallon ekologiset rajat ovat tulleet vastaan ja eriarvoistuminen repii ihmiskuntaa, on syytä uudistaa käsitys sivistyksestä. Suomen kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa on käynnissä kokonaisvaltainen kulttuurimuutos. Jatkuva aineellisen vaurauden tavoittelu ei enää kykene luomaan ihmisissä turvallisuutta eikä tulevaisuudenuskoa. Se voi synnyttää jopa pahenevaa ilmastoahdistusta ja pelkoa resurssisodista. Materiaalisia elämän päämääriä korostavista arvoista ollaan siirtymässä jälkimateriaalisiin arvoihin. Sivistyksen tehtävänäJatka lukemista ”Mitä sivistys on vuonna 2020?”

Sivistys vaurautena -kirja on ilmestynyt!

Joutsenvirta, Maria & Salonen, Arto O. (2020) Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books. Kuvittaja: valokuvaaja Ari Jaaksi. Vanha edistysihanne on korostanut nopeutta ja tehokkuutta. Sivistys vaurautena -kirjan edistyskertomuksessa korostuu monimuotoinen aikakäsitys ja jatkuvan oppimisen tuoma resilienssi, muutoskyvykkyys. Keskeistä on löytää kaikelle tekemiselle oikea suunta ja synnyttää yhteistä muutostahtoa radikaaleillekin ratkaisuille. Korona-ajanJatka lukemista ”Sivistys vaurautena -kirja on ilmestynyt!”

Ekologiset ja sivistykselliset arvot voimistuvat

Suomi on haasteellisessa tilanteessa: taloutemme ei tulisi kasvaa aineellisessa mielessä ilmaston ja luonnonresurssien asettamien rajojen vuoksi, mutta (raha)taloudellisessa kehyksessä työllisyys ja hyvinvointipalvelut on tällä hetkellä sidottu lisäkasvuun. Monet toivovat, että talouskasvu voidaan kytkeä irti haitoista ekotehokkuuden ja aineettoman kasvun avulla, mutta tutkimukset puhuvat toista. Yrittäessämme muuttaa kulutusta kestäväksi päädymmekin kuluttamaan lisää. Kestävän talouden tulisi perustuaJatka lukemista ”Ekologiset ja sivistykselliset arvot voimistuvat”

Create your website with WordPress.com
Aloitus