Uudistavan oppimisen haaste

Elämme hyvin kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Jos pyritään ratkaisemaan kerrallaan vain yhtä ongelmaa, ratkaisut voivat pahentaa jotakin toista ongelmaa. Tarvitaan alat ylittävää yhteistyötä, mutta myös uudenlaista tapaa oppia, luoda uutta ja löytää uusia mahdollisuuksia (resilienssi eli muutoskyvykkyys). Organisaatioissa pitäisi arvostaa yhdessä oppimista enemmän kuin yksilöiden jo kerryttämää asiantuntemusta. Systeemitason ratkaisuja löytyy,Jatka lukemista ”Uudistavan oppimisen haaste”

Create your website with WordPress.com
Aloitus