Sivistys vaurautena -kirja on ilmestynyt!

Joutsenvirta, Maria & Salonen, Arto O. (2020) Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books. Kuvittaja: valokuvaaja Ari Jaaksi. Vanha edistysihanne on korostanut nopeutta ja tehokkuutta. Sivistys vaurautena -kirjan edistyskertomuksessa korostuu monimuotoinen aikakäsitys ja jatkuvan oppimisen tuoma resilienssi, muutoskyvykkyys. Keskeistä on löytää kaikelle tekemiselle oikea suunta ja synnyttää yhteistä muutostahtoa radikaaleillekin ratkaisuille. Korona-ajanJatka lukemista ”Sivistys vaurautena -kirja on ilmestynyt!”

Ekologiset ja sivistykselliset arvot voimistuvat

Suomi on haasteellisessa tilanteessa: taloutemme ei tulisi kasvaa aineellisessa mielessä ilmaston ja luonnonresurssien asettamien rajojen vuoksi, mutta (raha)taloudellisessa kehyksessä työllisyys ja hyvinvointipalvelut on tällä hetkellä sidottu lisäkasvuun. Monet toivovat, että talouskasvu voidaan kytkeä irti haitoista ekotehokkuuden ja aineettoman kasvun avulla, mutta tutkimukset puhuvat toista. Yrittäessämme muuttaa kulutusta kestäväksi päädymmekin kuluttamaan lisää. Kestävän talouden tulisi perustuaJatka lukemista ”Ekologiset ja sivistykselliset arvot voimistuvat”

Create your website with WordPress.com
Aloitus